Zarada od muzičkih servisa na globalnom nivou – izveštaj za 2019.godinu

0
Izbor digitalnih muzičkih servisa ili bolje rečeno muzičkih platformi veoma je raznolik. U toj digitalnoj trci takmiči se veliki broj kompanija, koje se bore za primat na ogromnom svetskom tržištu,  Prema izveštaju za 2018.godinu, ukupna zarada od prodaje i strimovanja muzike iznosila je 19,1 milijardu američkih dolara. U odnosu na prethodnu 2017.godinu, zabeležen je porast od 9,7%. Ono što je posebno bitno napomenuti su i procenti zarade po „nosačima“ zvuka, u koje spadaju i pomenute digitalne muzičke platforme.  
U poslednjih desetak godina primetan je porast udela zarade sa digitalnih platformi u odnosu na konvencionalne načine distribuiranja muzike poput vinila, diskova i dr. U pomenutoj 2018.godini udeo digitalnih muzičkih platformi iznosio je ogromnih 47% udela u ukupnoj distribuciji muzike. Od toga je čak 37% udela „otišlo“ na korisnike koji imaju mesečnu pretplatu (Premium users) , dok je preostalih 10% deo zarade ostvaren od korišćenja istih platformi ali u tzv. besplatnom, ili „freemium“ modelu, koji je podržan reklamama. 
Sa druge strane, udeo zarade muzičke industrije sa konvecionalniih nosača zvuka, nastavlja svoj višegodišnji pad. Po najnovijem izveštaju to iznosi 24,7% prihoda, što je čak 10,1% manje nego prethodne godine. U toj grupi pimetan je porast prodaje vinila, koji je već trinaestu godinu zaredom u porastu u odnosu na diskove i muzičke kasete. Međutim, gledano u ukupnom iznosu, to je i dalje premalo.  
Da su digitalne muzičke platforme definitivno preuzele ptimat u svetu govore i rezultati zabeležni u SAD, državi koja predstavlja najveće muzičko tržište na svetu. Od ukupno 4,7 milijardi dolara zarade od muzike na ovom gigantskom tržištu, više od polovine došlo je upravo sa digitalnih platformi poput Spotify, Apple Music, Google Play Music i drugih. Na drugom mestu nalaze se Azija i Okeanija, koje su pretekle Evropu, dok je Latinska Amerika jedan od najbrže rastućih regiona u svetu po pitanju zarade muzičke industrije.
Autor: JP 
Share To The World

Оставите одговор